Indeks słów kluczowych: Skala ocen 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-usun-ocene.aspx

Usuń pozycję skali ocen

Usuń istniejącą pozycję skali ocen w badaniu 360 stopni. Pozycja zostanie usunięta z ankiety oceny 360 oraz raportu.

skala ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-wprowadzenie.aspx

Skala ocen badania 360 stopni

Poznaj podstawowe informacje o znaczeniu i ustawieniach skali ocen w assessment 360. Skala użyta jest w ankietach i raportach.

skala ocen 360

http://ebadanie.com/Ankieta/Default.aspx

Ankieta oceny 360

Wprowadź otrzymany w zaproszeniu kod dostępu do swojej ankiety i oceń zachowania badanej osoby. Wprowadź kod ABCD1234, by poznać ankietę 360 demo.

skala ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-edycja-oceny.aspx

Edycja skali ocen

Zmień ustawianie wybranej pozycji skali ocen użytej przez respondentów w ankiecie oceny 360 stopni oraz w raporcie badania 360.

skala ocen 360