Indeks słów kluczowych: Rekomendacje rozwojowe 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Wiedza/Raport-po-badaniu.aspx

Raport po badaniu 360

Poznaj zawartość raportu po badaniu 360 stopni, w tym uśrednione wyniki ocen kompetencji menedżerskich oraz rekomendacje rozwojowe.

rekomendacje rozwojowe 360

http://ebadanie.com/Wiedza/Efekty-biznesowe-badania.aspx

Efekty biznesowe badania 360 stopni

Poznaj pozytywne efekty biznesowe prowadzonych działań rozwoju kadr w twojej organizacji. Zaplanuj szkolenia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

rekomendacje rozwojowe 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-edycja-zachowania.aspx

Edycja zachowań w ramach kompetencji

Wprowadź zmiany w treści ocenianego zachowania w ramach badanej kompetencji menedżerskiej

rekomendacje rozwojowe 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-usun-kompetencje.aspx

Usuń kompetencję menedżerską

Usuń istniejącą kompetencję menedżerską wraz z zależnymi opisami behawioralnymi

rekomendacje rozwojowe 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-dodaj-zachowanie.aspx

Dodaj zachowanie w ramach kompetencji

Utwórz lub modyfikuj listę ocenianych zachowań w badaniu 360 stopni w ramach danej ocenianej kompetencji pracowniczej.

rekomendacje rozwojowe 360