Indeks słów kluczowych: Feedback 360 report

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Raport/Raport-wydruk.aspx

Wydruk raportu oceny 360

Wydrukuj swój raport po ocenie 360 / 360 feedback. Zobacz również raport demo podając kod dostępu: ABCD1234.

feedback 360 report

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-wprowadzenie.aspx

Wprowadzenie do listy ocenianych i respondentów

Poznaj ustawienia listy ocenianych w feedback 360 osób oraz oceniających respondentów badania.

feedback 360 report

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-usun-relacje.aspx

Usuń relację oceniany - respondent

Usuń istniejącą relację wiążącą ocenianą osobę i respondenta feedbacku 360 stopni.

feedback 360 report

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-usun-ocene.aspx

Usuń pozycję skali ocen

Usuń istniejącą pozycję skali ocen w badaniu 360 stopni. Pozycja zostanie usunięta z ankiety oceny 360 oraz raportu.

feedback 360 report

http://ebadanie.com/Raport/Default.aspx

Raport oceny 360

Obejrzyj swój raport po ocenie 360 stopni / 360 feedback. Zobacz również raport demo podając kod dostępu: ABCD1234.

feedback 360 report

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-edycja-oceny.aspx

Edycja skali ocen

Zmień ustawianie wybranej pozycji skali ocen użytej przez respondentów w ankiecie oceny 360 stopni oraz w raporcie badania 360.

feedback 360 report

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-dodaj-relacje.aspx

Dodaj relację oceniany - respondent

Dodaj do listy relacji w badaniu 360 stopni nową relację badany respondent.

feedback 360 report